PASIUNE ONESTITATE PROFESIONALISM


Dedicați serviciilor de consultanță profesională în domeniul TIC și securitatea informației.

AFLĂ DETALII

În indicatori de performanță

10

ani pe piață

Țintim pe termen lung.
20+

ani de practică

Sfătuim, ceia ce și aplicăm.
30+

clienți deserviți

Construim parteneriate durabile.
100+

proiecte executate.

Muncim cu dedicație.
0

clienți nemulțumiți

Livrăm ce promitem.

Calificări profesionale


Servicii oferite


Guvernanță TIC

 • Dezvoltarea strategiei TIC, aliniată la strategia business
 • Implementarea cadrului intern pentru guvernanță TIC (structuri organizatorice, roluri, funcții, procese și practici)
 • Definirea programului de implementare a strategiei TIC
 • Evaluarea cadrului de guvernanță TIC și aliniere strategică pentru TIC
 • Monitorizarea performanței la implementarea strategiei TIC

Transformare TIC

 • Identificarea preocupărilor și necesităților business pentru TIC
 • Analiza stării curente pentru TIC (tehnologie, procese, oameni), a ralierii la necesitățile business pentru TIC
 • Dezvoltarea arhitecturii TIC dorite și a planului de transformare TIC
 • Pregătirea specificațiilor și a pachetului de documente pentru selectarea soluțiilor TIC
 • Analiza comparativă a ofertelor, selectarea furnizorilor și a soluțiilor TIC optime
 • Managementul proiectelor TIC și asigurarea calității în proiectele TIC

Model de operare TIC

 • Identificarea necesităților pentru modelul de gestiune a serviciilor TIC (ITSM) în cadrul organizației și analiza practicilor ITSM curente
 • Definirea și implementarea modelului ITSM dorit, a proceselor ITSM cheie aplicate la proiectarea, implementare și operarea serviciilor TIC
 • Oferirea suportului la selectarea și implementarea soluțiilor ITSM specializate
 • Definirea modelelor de interacțiune cu furnizorii de servicii TIC. Elaborarea și negocierea acordurilor privind nivelul garantat al serviciilor TIC (SLA)

Securitatea TIC

 • Evaluarea expunerii organizației la riscuri de securitate TIC și definirea profilului de risc asociat
 • Definirea și implementarea cadrului de management pentru securitatea informației și gestiune a riscurilor de securitate TIC
 • Analiza la riscuri TIC asociate sistemelor, proiectelor, proceselor, relațiilor de externalizare
 • Definirea specificațiilor de securitate pentru sistemele TI, oferirea suportului la selectarea și implementarea soluțiilor de securitate
 • Implementarea programului de protecție al datelor cu caracter personal
 • Implementarea conformității la cerințele PCI DSS

Continuitatea afacerii

 • Definirea și implementarea cadrului de management pentru continuitatea afacerii
 • Identificarea cerințelor de continuitate pentru serviciile și procesele business
 • Identificarea și analiza riscurilor ce pot duce la întreruperi în serviciile și procesele business
 • Elaborare planului de continuitate a afacerii, a planului de recuperare TIC și suport la implementarea acestora
 • Organizarea testării planului de continuitate a afacerii

Audit TIC

 • Evaluarea securității aplicațiilor business, a serviciilor TIC și a sistemelor TIC de suport
 • Evaluarea performanței funcției TIC, a practicilor și proceselor implementate pentru gestiunea TIC
 • Evaluarea performanței și calității proiectelor de implementare a sistemelor TIC
 • Evaluarea relațiilor de externalizare, a capabilităților prestatorilor de servicii TIC de a presta la nivele agreate
 • Executarea funcției de audit intern TI, ca parte a funcției de audit intern a organizației

Am executat proiecte pentru:

Testimoniale


Echipa InfoTrust a demonstrat bună expertiză profesională pentru tehnologiile implementate în Bancă și pentru riscurile aferente acestora. Remarcabile au fost și abilitățile de comunicare în cadrul proiectului.

Exprimăm satisfacția cu privire la serviciile prestate Băncii de Info-Trust Consulting. InfoTrust a livrat în timp și la nivele de calitate așteptate. Rezultatele produse au adus valoare importantă utilizării sigure a sistemelor TI pentru afacerea Băncii.

During our cooperation, InfoTrust's team has demonstated work ethics, leadership and excellent interpersonal skills. They put in extra hours when necessary in order to meet specific deadlines.

Externalizarea funcției de audit intern TI către InfoTrust Consulting a produs efectele și beneficiile scontate de către Bancă. Considerăm că auditul intern TI este desfășurat de o echipă înalt calificată și integră.

InfoTrust a dat dovadă de organizare excepțională și perspicacitate remarcabilă în analiza comprihensivă a situației TIC a MAI, până la cele mai subtile nuanțe.

InfoTrust a participat în mod direct la elaborarea Documentelor de licitație pentru achiziționarea noilor sisteme informatice. Expertiza și calificărileprofesionale, atitudinea responsabilă și loială intereselor BNM, ne permit să-i recomandăm pentru proiecte de consultanță similare.

Cu suportul InfoTrust în cadrul Băncii a fost implementat un proces matur și practic pentru analiza riscurilor de securitate TI. Deschiderea InfoTrust a permis transferul cunoștințelor valoroase către specialiștii Băncii.

Apreciem abordarea deschisă și eficientă avută în cadrul proiectului, precum și capacitatea InfoTrust de a înțelege specificul activității CEC și riscurile de securitate aferente.